Sabtu, Januari 03, 2009

Islam Abad 21, refleksi dan agenda masa depan

Islam Abad 21, Refleksi dan agenda masa depan (Dr Yusuf al-Qardhawi)

Buku ini mengungkap secara khusus permasalan ummat 
Islam yang berlaku sekitar Abad 21. Permasalah yang
merangkumi aspek keilmuan, globalisasi, Zionisme,
keadilan dan kesatuan Ummat.

Permasalah kesatuan ummat, al-Qardhawi menegaskan
beberapa aspek penting yang diperlukan bagi menangani
pemecah belahan ini, dengan melihat kesatuan bukan
sahaja di kalangan ummat Islam malah bukan Islam yang
hidup secara aman dibawah pemerintahan Islam.

Al-Qardhawi menggagaskan kesatuan antara Islam dan
Kristian, sebagai ahli kitab dan penduduk negeri, Ahl
Darr, yang dinyatakan juga di dalam surah al-Maidah:
5, Allah membenarkan lelaki muslim kahwin dengan
wanita ahli kitab dan makan makanan mereka.

Di dalam beberapa peristiwa juga seperti yang pernah
ditulis al-Qardhawi di dalam tulisannya Bayyinatt
al-Hillu al Islami. Terdapat beberapa pemimpin
Kristien yang labih bersemangat di dalam membela Islam
dan tanah Islam seperti Suriah Faris al-Khuri.

Berkait rapat dalam hal yang sama juga al-Qarhawi
menyatakan Kristian juga antara yang kuat menyokong
perjuangan Palestin dan menentang Zionis. Di dalam
satu muktamar al-Quds, yang pernah diadakan di Beirut
pada 1996, telah dianjurkan bersama Islam dan
Kristien, bertemakan Muslimun Masehiyun Ma'an min Ajli
Al-Quds, Muslim dan Kristian bersama Demi al-Quds.
Muktamar ini turut dihadiri oleh Ramai Ulama, Ilmuan
Islam dan Pendeta Kristian, termasuk Qardhawi sendiri.

Di sini juga al-Qardhawi menempelak, sesetengah
pendapat lama fuqaha yang dilihat tidak tepat di dalam
menjawap isu minoriti Islam di dalam Negara majority
Islam. Penganut bukan Islam juga dibenarkan untuk
turut serta di dalam ketenteraan untuk membela tanah
air dan Islam, dan mereka juga dibenarkan untuk
membayar cukai seperti mana sistem zakat.

Hal ini juga, akhirnya Qardhawi menyeru kepada ummat
Islam untuk melihat kekuatan ummat dan masa depan
Islam turut di dorong oleh minoriti bukan Islam.
Usaha-usaha yang diistilahkan sebagai jahat, cuba
untuk memecah belahkan perpaduan barisan keharmonian
di dalam kepelbagaian yang dianjurkan oleh Islam harus
dibendung dan dihapuskan.